Vertimai žodžiu

Sinchroninis ir nuoseklus vertimas – populiariausios vertimų žodžiu paslaugos.

Sinchroninis vertimas - vertimo žodžiu paslauga, reikalaujanti vertėjų, turinčių išskirtinių profesinių, asmeninių įgūdžių ir ypatingo pasiruošimo. Sinchroninio vertimo metu vertėjas kalba tuo pačiu metu kaip ir teksto pranešėjas. Ši paslauga itin populiari įvairių konferencijų, spaudos pranešimų metu kai renginyje dalyvauja didesnis skaičius asmenų.

Sinchroniniam vertimui atlikti reikalinga speciali įranga. Užsakant sinchroninį vertimą Jūsų patogumui pasirūpinsime visa reikiama įranga.

Nuoseklus vertimas – vertimo žodžiu paslauga, kai tarp pranešamo teksto daromos pauzės. Pranešėjas ir vertėjas keičia vienas kitą. Ši vertimo žodžiu paslauga itin populiari nedideliuose verslo susitikimuose ir renginiuose, vertėjaujama, pasirašant dokumentus valstybinėse įstaigose, pas notarą.